Husregler i RAMhuset

Overordnet princip:
Den ansvarlige sikrer, at lokaler afleveres i samme stand – eller bedre - som man kom til.

1.    Bookning af lokaler: Se regler for booking.

2.    Lokaleudlån, nøgler mm.: Se regler for nøglebrikker.

3.    Benyttelse af de lånte lokaler sker som udgangspunkt med den indretning, som lokalet forefindes med. Hvis der er brug for ændringer, sker dette efter aftale med lokalebookerne eller formanden. Tag billeder af lokalerne før ændringerne foretages.

4.    Afgrænsning af lokalebrug:
Alle de lokaler, man ønsker at benytte til et arrangement, skal være booket på forhånd. Dette gælder også køkken, som evt. bruges til det planlagte arrangement.

5.    Brug af køkkenet:
·    Hvis opvaskemaskinen er fuld med renvasket service, tømmes den som det første.
·    Hvis maskinen er næsten fuld eller fuld, sættes den i gang.
·    Brugerne medbringer selv kaffe, kaffefiltre og the til eget forbrug.
·    Vandkogeren tømmes for vand efter brug.
·    Køleskabet tømmes for de varer, som man selv har medbragt.

6.    Efter brug af lokalerne skal stolene sættes op, så rengøringen kan komme til.

7.    Eventuelle store sække med affald kommes i container bag huset.